روش جراحي FUT

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

روش کار

موهاي انسان در دستجات باريکي بنام "واحدهاي فوليکولي" رشد مي کنند.هر واحد فوليکولي سالم پوست سر داراي چند تار مو مي باشد. در اين روش نواري از پوست پشت و پهلوهاي سر شما بيرون آورده شده (اين دو قسمت از پوست سر شما مستعد ريزش مو نمي باشد) محل بخيه شده، سپس نوار جدا شده قطعه قطعه شده و قطعات حاصله كاشت مي شود.

 

تصاوير ذيل روش کار را نشان مي دهد:


كاشت مو

نواري از منطقه دهنده پيوند جدا مي گردد که نتيجه آن جاي زخم طويلي است.

پيوند مو

نوار برداشته شده، سپس براي جدا شدن و جمع آوري کردن فوليکول ها آماده مي‌شود.

كاشت مو