كلينيك ايران فيت در جرايد

همه چيز فداي يك تار مو ( روزنامه جام و جم شنبه 08 مهر 1391 )

متن كامل مصاحبه با دكتر عليرضا ذاكر متخصص پوست و كاشت مو و مسئول فني كلينيك تخصصي پوست و مو ايران فيت در مورد كاشت مو، عوارض، مزايا و تبليغات گمراه كننده غير مجاز در اين مورد