چگونگي تشخيص معتبر بودن يك مركز كاشت مو

بر طبق قانون وزارت بهداشت و درمان، انجام كاشت مو فقط در بيمارستانها و كلينيكهاي تخصصي پوست و موي رسمي مجاز مي باشد. با توجه به اينكه برخي از مراكز غير رسمي خود را كلينيك يا در مانگاه معرفي مي نمايند لذا روشهاي زير جهت تاييد رسمي بودن مركز پيشنهاد مي شوند:

  1. درمانگاه يا كلينيك تخصصي پوست و مو داراي مجوز رسمي از وزارت بهداشت و درمان مي باشد كه الزاما بايد در محل كلينيك نصب شده باشد.
  2. شماره پروانه بهره برداري در سايت و مجوز مركز وجود دارد.
  3. مسئول فني بايد متخصص پوست و مو باشد. نام متخصص مسئول در سايت انجمن متخصصين پوست ايران به آدرس : www.iransocderm.com بخش پزشكان متخصص پوست ايران و نيز پزشكان فعال در كاشت مو و نيز در سايت سازمان نظام پزشكي به آدرس : www.irimc.org بخش جستجوي پزشك ( تحت عنوان متخصص پوست و مو) قابل جستجو است.
  4. نام كلينيك مجاز در سايت انجمن متخصصين پوست ايران به آدرس فوق در بخش كلينيكهاي تخصصي پوست و مو مورد تاييد وزارت بهداشت قابل جستجو است.
  5. در سايت رسمي كلينيك مجاز نام پزشكان كلينيك ثبت شده است.
  6. تبليغات كلينيكهاي داراي مجوز رسمي در رسانه هاي رسمي نظير صدا وسيما بوده و داراي مجوز تبليغات از سازمان نظام پزشكي با قيد شماره مجوز مي باشد.
  7. شركت مخابرات در بانك اطلاعات 118 فقط كلينيكهاي مجاز را ثبت مي نمايد لذا تلفن مركز داراي مجوز رسمي از 1188 قابل دريافت است.

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن :22223030-021 (بيست خط ويژه)

تلفن همراه : 09126450261

info@iranfit.net

آدرس : تهران، خيابان شريعتي، دوراهي قلهك، روبري بيمارستان ايرانمهر، كوچه مرشدي ، پلاك 9